Historia

Bolaget grundades 2010 under namnet Sleipner Projekt AB som ett internt och helägt entreprenadbolag inom Svenska Vårdfastigheter koncernen och skulle agera som en leverantör av totalentreprenader till koncernens fastighetsbolag.

Man byggde mellan 2010 – 2015 ca 20 000 m2 vårdboenden åt koncernens bolag. Då merparten av dessa byggnationer genomfördes med industriellt byggande så byggde bolaget upp en unik kunskap och nätverk inom detta område.

Inom Svenska Vårdfastigheter började man efter ett tag känna att det fanns en outnyttjad potential inom bolaget något som man skulle kunna utveckla och där bolaget skulle kunna bli en betydande aktör även utanför koncernen.
Marknaden för industriellt byggande var i Sverige i det närmaste ett oligopol där ett fåtal stora aktörer levererade totalentreprenader av sina egna produkter från fabrik till kund utan att detta för kunden gav en mer prisvärd produkt eller en produkt anpassad till deras behov.
Det saknades konkurrens och det saknades en totalentreprenör som kunde representera olika alternativ inom industriellt byggande. En aktör som kunde skräddarsy och leverera en produkt anpassad för kunden istället för att kunden skulle få anpassa sig till produkten.

Tillsammans med Jan Elfström som varit en nyckelperson hos en av bolagets viktigaste underentreprenörer beslöt man att ta bolaget in i nästa steg och lansera det som en ny totalentreprenör inom industriellt byggande.

DONATUS blev det nya namnet som är inspirerat av en av de första namngivna byggmästarna i Sverige namngiven på 1100-talet.

Från 1:a januari 2016 med ett nytt namn och inte längre som ett helägt dotterbolag till Svenska Vårdfastigheter utan med ett ägande spritt på nyckelpersoner rekryterade Jan det team han ville ha för att ta bolaget vidare.

Denna resa har precis påbörjats och bolaget kan omgående känna att man träffat rätt i i sin analys av behovet i marknaden och våra produkter efterfrågas.

 

DONATUS AB

Industriellt byggda fastigheter

ADRESS

Tegnérgatan 8
113 58 Stockholm

KONTAKT

08-27 70 40
info@donatus.se

FÖLJ OSS